U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

YOU'VE GOT MAIL!

You might have mail. Although the VCF is not currently able to mail hardcopy letters, we will continue to generate letters on a daily basis, and electronic copies of each letter will be uploaded to online claims daily. You can view all correspondence on your claim online through the claims system. If you do not have online access to your claim, please call the VCF Helpline, or contact your attorney (if you are working with one).

Breadcrumb

Polskie

Witamy

Niniejsza witryna powstała po to, by Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września („VCF”) mógł działać w sposób maksymalnie sprawiedliwy i przejrzysty oraz by korzystanie z niego było jak najprostsze. Z jego pomocą można:

  • zapoznać się z treścią nowego formularza wniosku i listą kontrolną dokumentów, dzięki czemu mogą Państwo rozpocząć gromadzenie niezbędnych materiałów,
  • uzyskać informacje na temat naszych polityk i wytycznych,
  • uzyskać dostęp do naszych formularzy i materiałów, które ułatwią Państwu wypełnienie i złożenie wniosku, oraz
  • zapoznać się z aktualną wersją Często zadawanych pytań (FAQ).

 

O FUNDUSZU

Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września („VCF”) powstał w celu wypłaty odszkodowań wszystkim osobom (zarządcom spadku lub osobom zmarłym), które doznały uszczerbku na zdrowiu lub zginęły w wyniku katastrof samolotów spowodowanych przez terrorystów dnia 11 września 2001 r. lub podczas odgruzowania, które nastąpiło bezpośrednio po tych katastrofach. Pierwszy fundusz VCF działał w latach 2001–2004.

2 stycznia 2011 r. prezydent Obama podpisał ustawę Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września (ustawę Zadrogi). Rozdział II ustawy Zadrogi reaktywuje Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września. Nowy VCF rozpoczął funkcjonowanie w październiku 2011 r. i miał działać przez okres pięciu lat, do października 2016 r.

18 grudnia 2015 r. prezydent Obama podpisał projekt ustawy przedłużającej obowiązywanie ustawy Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września. Zgodnie z jej zapisami przedłużono działanie Funduszu VCF o następne pięć lat, umożliwiając tym samym składanie wniosków do dnia 18 grudnia 2020 r. Nowe przepisy przewidują również istotne zmiany w zakresie polityk i procedur VCF dotyczących oceny wniosków i wyliczania kwoty straty dla każdego wnioskodawcy. Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji na temat nowej ustawy.

29 lutego 2019 roku prezydent Trump podpisał ustawę 1327, Nigdy Nie Zapomnimy Bohaterów: James’a Zadrogi, Ray Pfeifera i Luisa Alvareza Stałe Upoważnienie Funduszu Pomocy Ofiarom 11 Września. Ustawa o Stałym Upoważnieniu Funduszu VCF wydłuża termin składania wniosków do VCF z 12 grudnia 2020 do 1 października 2090 i przyznaje pełne fundusze niezbędne do wypłaty wszystkich zatwierdzonych wniosków. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Ustawy o Stałym Upoważnieniu Funduszu VCF.

Dokumenty dotyczące VCF, np. przepisy ustawodawcze i wykonawcze, dostępne są tutaj.

 

COVID-19 (Koronawirus)

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, ale można się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków.

Prosimy o przeczytanie informacji tutaj, oraz sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

ZAREJESTRUJ SIĘ I ZŁÓŻ WNIOSEK TERAZ

FORMULARZE I MATERIAŁY

Tutaj znajdują się linki do naszych formularzy i materiałów, które ułatwią Państwu wypełnienie wniosku. Wiele informacji zaktualizowano tak, aby były zgodne z nową ustawą oraz by odzwierciedlały zmiany wprowadzone w treści naszych formularzy. Proszę używać poniższych linków, aby mieć pewność, że korzystają Państwo z najnowszej wersji każdego z dokumentów. Spodziewamy się, że nowy system składania wniosków online oraz nowy formularz wniosku w wersji papierowej będzie dostępny pod koniec lipca.

Pełna lista formularzy i materiałów znajduje się tutaj.

Pomoc

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z portalu albo przy składaniu wniosku, prosimy zatelefonować pod bezpłatny numer pomocy telefonicznej 1-855-885-1555 (lub 1-855-885-1558 dla niedosłyszących).

Reprezentant pomocy telefonicznej na prośbę dzwoniącego dołączy do rozmowy tłumacza języka polskiego.

Personel udziela odpowiedzi poniedziałki do piątku od 8:30 do 17:00 urzędowego czasu wschodniego wybrzeża (UT-5 zimą, UT-6 latem).

 

Materiały można także nadsyłać do VCF pocztą na adres:

     September 11th Victim Compensation Fund

     P.O. Box 34500

     Washington, D.C. 20043

 

Adres dla przesyłek kurierskich:

     September 11th Victim Compensation Fund

     Claims Processing Center

     1220 L Street, N.W.

     Suite 100 - Box 408

     Washington, DC 20005-4018